دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 26-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجویی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
چکیده:   (1012 مشاهده)

مقدمه: کم خونی یکی از علل مهم مرگ مادران در کشورهای در حال توسعه می باشد و کمبود آهن را میتوان شایع ترین علت آنمی در دوران بارداری دانست که آثار نامطلوب بسیاری را به همراه دارد. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون مرتبط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗـﺮص آﻫﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدران، آﻣـﺎر نشان می دهد که اکثر زﻧــﺎن ﺑــﺎردار ﻗــﺮص آﻫــﻦ را ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻨﻈﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مصرف مکمل آهن وعوامل موثر بر مصرف مطلوب آن در دوران بارداری برروی افراد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شریعتی  بندرعباس در سال 1395  انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 197 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شریعتی  بندرعباس در سال 1395که در نیمه دوم بارداری خود بودند، به روش نمونه گیری دردسترس مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تایید شده است،استفاده گردید. سپس داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS19  شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها  از شاخص های آمار توصیفی( میانگین، فراوانی) و آزمون آماری کای اسکوئر استفاده گردید.Pکمتر از 0.05 درصد معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج : 61.4درصد از مادران مصرف مطلوب مکمل آهن داشتند و بین مصرف مطلوب مکمل آهن و سابقه ابتلا به آنمی(0.002P=(، سطح تحصیلات همسر (0.032P=( ، ابتلا به آنمی قبل بارداری (0.00P=( و سطح تحصیلات مادران (0.006p=( از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. اما بین مصرف مطلوب مکمل آهن با سن (0.498p=) ، ملیت (P=0.298)، وضعیت اشتغال مادر(0.622p=) و همسر(0.549p=) ، تعداد زایمان(0.288p=) ، تعداد فرزندان (p=0.773) و میزان مراجعات به مراکز بهداشتی_ درمانی (p=0.481) از نظر آماری رابطه معناداری یافت نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه میتوان دریافت که برگزاری کلاس های آموزشی برای مادران و همسرانشان و همچنین دادن اطلاعات کافی در مورد کم خونی بارداری به افراد جامعه از طریق رسانه های جمعی می تواند از عوارض بعدی این بیماری و عدم مصرف مطلوب مکمل آهن در زنان باردار جلوگیری کند و سطح سلامت مادران را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها: مکمل آهن ،زنان باردار، بارداری، آنمی فقر آهن.

متن کامل [PDF 245 kb]   (483 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۲۴