دوره 4، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


rmozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
چکیده:   (721 مشاهده)
مقدمه: اسهال از ببماری هایی است که در همه کشورها شایع است. عوامل انگلی از عوامل ایجاد اسهال است که آلودگی به این عوامل از مشکلات عمده بهداشتی در جهان است. با توجه به منطقه جغرافیایی استان هرمزگان و قرار گیری در منطقه گرمسیری، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع عوامل انگلی روده ای اسهال در کودکان 6 ماه تا 6 سال مراجعه کرده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس انجام شده است.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 315 پرونده از مراجعه کنندگان به بیمارستان کودکان بندرعباس از سال 1391 الی 1393 انجام شد و اطلاعات به دست آمده بوسیله نرم افزار SPSS-24 و با استفاده از شاخص های آماری ( آزمون کای اسکوئر و جداول فراوانی و...)  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
 
نتایج:  از تعداد 315 پرونده بیمار در این مطالعه، 7 کودک (2.2%) به انگل های روده ای آلوده بودند. شیوع آلودگی در جنس مذکر، 71.5% و در جنس مونث 28.5% گزارش شد. ژیاردیا لامبلیا با 1.6%، انتامبا کلی و همینولپیس نانا هر کدام با 0.3% سه نوع انگل تشخیص داده شده بودند. بین مبتلایان به عوامل انگلی روده ای و محل سکونت(شهر یا روستا) آن ها ارتباط معنی داری مشاهده شد( (001/0 p<). بیشترین موارد آلودگی در فصل تابستان گزارش شد هر چند از لحاظ آماری معنادار نبود (11/0 p<).
نتیجه‌گیری: آموزش و فرهنگ سازی در زمینه بهداشت فردی و عمومی د رجامعه و همچنین ارتقای سطح بهداشت در روستاها می تواند کمک شایانی به کاهش شیوع عوامل انگلی روده ای در این مناطق کند.
کلیدواژه‌ها: 
واژه‌های کلیدی: اسهال، عوامل انگلی، کودکان، بندرعباس
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۹