دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 16-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده:   (543 مشاهده)
مقدمه: در حال حاضر بیش از 25 میلیون نفر در دنیا با سرطان زندگی می کنند، سالانه بیش از 11 میلیون نفر به این بیماری مبتلا می شوند و 7 میلیون مرگ ناشی از سرطان اتفاق می افتد. پیشگیری از سرطان با صرفه ترین و موثرترین روش مقابله با این بیماری است. مهمترین راهی که برای پیشگیری می توان به کار برد آموزش سلامت به‌طور موثر و فراگیر می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تأثیر برنامه‌ی آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان شهر هشتبندی در ارتباط با رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان در سال 1394 طراحی گردید.
روش کار: این مطالعه یک مطالعه‌ی نیمه تجربی مداخله‌ای شاهددار می باشد که نمونه‌ی مورد بررسی شامل 360 نفر از دانش‌آموزان (191 نفر پسر و 169 نفر دختر) شهر هشتبندی بود که به روش نمونه‌گیری چندمرحله ای انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم‌بندی شدند. داده‌ها به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت جمع آوری گردید. قبل از اجرای مداخله پرسشنامه های پیش آزمون توزیع و جمع آوری گردید، سپس آموزس های لازم به گروه مداخله ارائه گردید و بعد از یک ماه پرسشنامه های پس آزمون توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون، من ویتنی و اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردید.  
نتایج : آزمودنی ها از نظر متغیرهای زمینه ای سن، جنسیت و شغل والدین همسان بودند. قبل از مداخله آموزشی تفاوت معنی دار در میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در دو گروه مشاهده نشد (05/0 P>)، اما بعد از مداخله آموزشی، میانگین نمرات متغیرهای مورد بررسی در گروه آزمون افزایش معنی داری یافت (05/0 P<) و بین دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی داری در میانگین تغییرات نمره‌ی آگاهی، نگرش و رفتار مشاهده گردید (05/0 P<).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان دهنده‌ی تأثیر مثبت برنامه آموزشی بر ارتقاء آگاهی، نگرش و در نهایت رفتارهای پیشگیرانه از سرطان در دانش‌آموزان می باشد بنابراین با توجه به اولویت پیشگیری بر درمان و همچنین کم هزینه‌تر بودن برنامه‌های پیشگیری نسبت به درمان به خصوص در مورد سرطان ها، لزوم تدوین و اجرای این گونه برنامه های آموزشی ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه‌ها: آگاهی، نگرش و رفتار (KAP)، سرطان، آموزش بهداشت، دانش‌آموزان.
متن کامل [PDF 306 kb]   (195 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۳۰