دوره 4، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 43-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (701 مشاهده)
مقدمه: هیسترکتومی شایعترین جراحی در زنان غیرحامله می باشد. بازنگری اندیکاسیون های هیسترکتومی می تواند دیدگاه های جدیدی را در درمان این بیماران برای متخصصین فراهم نماید. این مطالعه با هدف بررسی اندیکاسیون های انجام هیسترکتومی و روش های مورد استفاده در بیماران مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز انجام شد.
روش کار: این بررسی به صورت مقطعی­تحلیلی گذشته نگر، به مدت دو سال از اول 1388 تا اواخر 1389 در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز صورت گرفت. اطلاعات از مطالعه پرونده های 260 بیمار که در آن سال ها هیسترکتومی شده بودند، در پرسش نامه های از قبل تنظیم شده ثبت شد. سپس داده های گردآوری شده توسط نرم افزار کامپیوتری spss-19 و درسطح معنی دار قابل قبول 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در سال 1388 تعداد 138 مورد هیسترکتومی و در سال 1389 تعداد 122 مورد هیسترکتومی انجام شده بود که کاهش به مقدار 1/6% از سال 1388 به 1389 را نشان داد. میانگین سنی افراد 8/9±28/45 سال با محدوده سنی 83-21 سال بود. در این مطالعه شایعترین اندیکاسیون هیسترکتومی لیومیوما30/32% بود و اندیکاسیون های دیگر به ترتیب شیوع شامل خونریزی غیر طبیعی رحم53/31%، بدخیمی های رحم و تخمدان61/14%، شلی اعضای لگنی84/8% و اورژانس مامایی38/5% بود. روش شکمی در 15/91% موارد و روش واژینال در 84/8% موارد انجام شده بود.
نتیجه‌گیری: شایعترین اندیکاسیون انجام هیسترکتومی در بیماران مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز، لیومیوم و پس از آن خونریزی غیر طبیعی رحم بود و شایعترین روش مورد استفاده هیسترکتومی شکمی می باشد که می تواند نشان دهنده عدم وجود امکانات مجهز به منظور استفاده از هیسترکتومی واژینال باشد.
کلیدواژه‌ها: هیسترکتومی، اندیکاسیون ها، روش‌ها
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۳