دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 20-12 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مربی،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران
چکیده:   (680 مشاهده)
مقدمه:  افراد دارای هوش هیجانی بالا در داشتن رضایت بیشتر از زندگی، بهره مندی از محیط خانوادگی و شریک شدن در احساسات اطرافیان نسبت به دیگران متفاوتند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایت شغلی کارکنان زن دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد.
روش ها: این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جهت ارزیابی رضایت شغلی کارکنان از  پرسشنامه رضایت شغلی(JDI) استفاده شد. از بین کارکنان دانشکده بهداشت، کارکنان زن به روش تمام شماری انتخاب شدند که به تعداد 50 نفر برآورد گردیدند. مباحث هوش هیجانی از طریق آموزش سیار به مدت 5 هفته به گروه آزمون آموزش داده شد. پس از گذشت 40 روز، سپس پرسشنامه رضایت شغلی به هردو گروه کنترل و آزمون جهت تکمیل داده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش های سیار هوش هیجانی بر رضایتمندی شغلی، رضایت از محل کار ،رضایت از همکار و رضایت از سرپرست کارکنان زن دانشکده بهداشت تاثیر معناداری دارد(0.05P<) ولی بر میزان رضایت از حقوق دریافتی کارمندان و رضایت از پاداش اثر معناداری ندارد(0.05< P). همچنین نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و مشخصات دموگرافیک (سن، تحصیلات، سابقه کار و تاهل) کارمندان زن ارتباط  معناداری وجود تدارد(0.05< P).
نتیجه گیری: با توجه به این که تاثیر آموزش سیار هوش هیجانی بر رضایتمندی شغلی کارکنان زن تایید شد، پیشنهاد می‌شود مدیران دانشگاه ها بر این هوش تاکید نمایند تا از مزایای آنها در بهبود رضایت شغلی کارکنان و تاثیرگذاربودن بر دیگران بهره‌مند شوند.
کلمات کلیدی: هوش هیجانی، آموزش سیار، رضایتمندی شغلی، کارکنان زن
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷