دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 28-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران
چکیده:   (521 مشاهده)
مقدمه نوبت‌کاری به دلیل ماهیت آن یک پدیده رایج و اجنتاب ناپذیر است . اثرات حاد و مزمن  نوبت‌کاری بر  روی سلامت به اثبات رسیده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان نوبت‌کاری و ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات قلبی و عروقی، گوارشی و سیستم عصبی در مشاغل عملیاتی پالایشگاه نفت آبادان می‌باشد.
روش ها: مطالعه مقطعی و توصیفی تحلیلی حاضر بروی 328 نفر از پرسنل عملیاتی پالایشگاه که با روش سرشماری انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه Survey of Shift workers که به SOS معروف است بود. پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک ، نظام نوبت‌کاری، پیامدهای سلامتی مرتبط با آن و اثر نوبت‌کاری بر رضایتمندی از زندگی شاغلین بود. اطلاعات  با استفاده از نرم‌افزار SPSS آنالیز گردید.
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که میان نظام نوبت‌کاری و اختلالات خواب (001/0P value = و خستگی شغلی (001/0= P- value) ارتباط معناداری وجود دارد. میزان تأثیر نوبتکاری در کارکنانی که اضافه وزن بالایی دارند شامل، میزان ناراحتی های گوارشی 97/35% ، میزان فشارخون 18/5% و  ناراحتی های قلبی و عروقی به میزان 57/4%  افزایش یافته است.  
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که  نوبت‌کاری به‌عنوان یک ریسک فاکتور مهم و تاثیر گذار برسلامت کارکنان صنایع نفتی می‌باشد . با توجه به پیامد های نامطلوب آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳