دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 36-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


دانشیار گروه اپیدمیولوژی دانشیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
چکیده:   (445 مشاهده)
مقدمه: سواد سلامت به ظرفیت کسب، پردازش، درک اطﻼعات اساسی و خدمات مورد نیاز جهت تصمیم گیری های مناسب در زمینه سلامت اطﻼق می گردد با توجه به اهمیت سواد سلامت مادران در سلامت خود و کودکانشان این مطالعه با هدف تعیین سواد سلامت زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر میناب در سال 1395 انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بوده که بر روی 430 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب صورت گرفت برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بالغین استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری تی مستقل و کای دو استفاده گردید.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر میانگین سنی افراد موردمطالعه 6.3 ± 27 سال بود سواد سلامت 9/58 درصد از مادران در حد کافی و 17.37 درصد مرزی بودند. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین سواد سلامت تعداد فرزندان و محل سکونت و درآمد خانواده مشاهده شد. درصورتی‌که سواد سلامت و با تحصیلات مادر رابطه آماری معناداری نداشت.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که میزان سواد سلامت مادران در حد مرزی بود لذا لازم است مادران باردار که از سواد سلامت در حد مرزی و نامطلوب برخوردارند با ارائه آموزش‌های تصویری و شفاهی ساده و قابل‌فهم علاوه بر مواد آموزشی مکتوب که به‌صورت پوستر، پمفلت و بروشور طراحی و استفاده شود.
متن کامل [PDF 229 kb]   (187 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳