دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 50-59 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس،ایران.
چکیده:   (499 مشاهده)
مقدمه: کارکنان بخش‌های خدمات بهداشتی و درمانی به علت ماهیت کارشان همواره در معرض بیماری‌های واگیردار، اشعه‌های یونیزان، غیر یونیزان و مخاطرات ارگونومیک می‌باشند. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین وضعیت ایمنی و بهداشتی بخش‌های رادیولوژی شهر بندرعباس در سال 1395 انجام شد.
روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، مقطعی، جامعه پژوهش 17 مورد از مراکز رادیولوژی شهر بندرعباس می‌باشد، جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از چک‌لیست استاندارد که شامل چهار شاخص تأسیسات و ایمنی، حفاظت در برابر اشعه، فضای فیزیکی و بهداشت و نظافت بود، موردبررسی قرار گرفت. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزارSpss  و Excel  تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها: بیشترین امتیاز مربوط به شاخص‌های ایمنی و بهداشتی و مربوط به رادیولوژی جام جم بود. ازنظر شاخص فیزیکی بیشترین امتیاز مربوط به بیمارستان شهید محمدی و بیمارستان سیدالشهدا کمترین امتیاز داشت، ازنظر ایمنی بیمارستان ایران بیشترین امتیاز را کسب کرده بود. بررسی شاخص بهداشت نشان داد که مرکز بهداشت شهرستان و رادیولوژی‌های جام جم و ایران بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند. واحد رادیولوژی بیمارستان شریعتی کمترین امتیاز را ازنظر شرایط استاندارد داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پیشنهاد می‌گردد با آموزش و برگزاری کلاس‌های آموزشی، انجام معاینات دوره‌ای کارکنان و همچنین آگاه کردن کارکنان نسبت به خطرات محیط کارشان کمک شایانی در افزایش سطح ایمنی و بهداشت مراکز رادیولوژی در سطح شهر بندرعباس گردد.
کلیدواژه‌ها: مراکز رادیولوژی، وضعیت بهداشت، ایمنی.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۹