دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 60-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار، دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
چکیده:   (545 مشاهده)
مقدمه: رضایت بیماران از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه‌شده امری مهم است و هدف از اجرای طرح تحول نظام سلامت افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی است، لذا این مطالعه باهدف بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس طراحی و اجرا گردید.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی- مقطعی گذشته‌نگر است که با استفاده از مستندات و مدارک موجود در مرکز آمار بیمارستان شهید محمدی بندرعباس پس از اخذ مجوز در سال 1395 انجام شد. اطلاعات مربوط به 6 ماهه دوم سال 93 و 6 ماهه اول و دوم سال 94 با استفاده از پرسشنامه رضایتمندی ارسالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Excel  و با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی، درصد) موردبررسی گرفت.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر، داده‌های حاصل ازنظر سنجی900 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده‌ها نشان داد که بیشترین میزان رضایتمندی به ترتیب از عدم دریافت وجه خارج از صندوق توسط بیمارستان و دریافت صورت‌حساب هنگام ترخیص(100درصد) و بیشترین نارضایتی بیماران از خدمات پزشکی بوده است(3/35 درصد).
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر میزان رضایت بیماران بستری از خدمات ارائه‌شده در حد مطلوبی قرار داشت که این نشان‌دهنده این است که طرح تحول نظام سلامت با افزایش میزان رضایتمندی بیماران همراه بوده است.
کلیدواژه‌ها: رضایت‌مندی، بیمار، خدمات بیمارستانی، نظام سلامت.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۹