دوره 5، شماره 1 - ( بهار- تابستان 1397 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 55-63 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- اکولوژی انسانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران. گروه اکولوژی انسانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
2- میکروبیولوژی، گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.
چکیده:   (1472 مشاهده)
چکیده
هدف: براساس گزارشات شیوع مصرف سیگار در دانشجویان ایران در طول دوران تحصیل روند صعودی دارد. هدف این پژوهش تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه مصرف سیگار بود.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1396 انجام شد. از 5400 دانشجوی مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 500 نفر از دانشجویان به صورت طبقه‌ای تصادفی از دانشکده‌های مختلف وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته ،سه قسمتی (سوالات دموگرافیک، آگاهی و نگرش) بود. داده ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: میانگین و انحراف‌معیار نمره آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه مصرف سیگار به ترتیب 121/4±43/10 و 79/23±53/27 بود. بین میانگین نمره آگاهی دانشجویان در زمینه مصرف سیگار و متغیرهای جنس، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل ارتباط معنادار وجود داشت (05/0P-Value) اما بین وضعیت اقتصادی، محل اقامت و وجود فرد سیگاری در خانواده دانشجو و میانگین نمره آگاهی ارتباط معنادار وجود ندارد (05/0P-Value).  همچنین بین میانگین نمره نگرش دانشجویان و مقطع تحصیلی ارتباط معنادار وجود داشت (05/0P-Value). در حالی که بین میانگین نمره نگرش دانشجویان و متغیرهای جنس، وضعیت تاهل، دانشکده محل تحصیل، وضعیت اقتصادی، محل اقامت و وجود فرد سیگاری در خانواده دانشجو ارتباط معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: از آن جایی که آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه مصرف سیگار در سطح قابل قبولی نبود، بنابراین تدوین برنامه‌های آموزشی مناسب توسط مسئولان مربوطه در سطح دانشگاه در جهت افزایش آگاهی و ایجاد نگرش صحیح در زمینه مصرف سیگار ضروری می باشد.
کلیدواژه‌ها: آگاهی، نگرش، مصرف سیگار، دانشجویان.
واژه‌های کلیدی: : آگاهی، نگرش، مصرف سیگار، دانشجویان.
متن کامل [PDF 306 kb]   (142 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱