دوره 6، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1398 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 25-19 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/jpm.6.1.25


XML English Abstract Print


1- کارشناس، فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ، کرمان، ایران
2- کارشناس، فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، فارس، ایران
3- دانشجوی دکتری، آمار، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، فارس، ایران
4- کارشناس، فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
5- کارشناس، فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
چکیده:   (1005 مشاهده)
هدف: سواد سلامت، میزان ظرفیت افراد برای کسب، تفسیر، درک اطلاعات اولیه وخدمات سلامتی است که جهت تصمیم گیری مناسب ضروری است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح سواد سلامت بزرگسالان شهرستان جهرم در سال 1394 انجام گرفت.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی از نوع کاربردی است و 502 نفر از افراد بزرگسال (18سال به بالا) شهرستان جهرم با روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد سواد سلامت عملکرد در بزرگسالان بود‌. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS  و آزمون‌های تی‌مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: براساس پرسشنامه TOFHLA سواد سلامت 62/82 درصد از بزرگسالان در حد کافی و 37/17 درصد دارای سواد  سلامت مرزی بودند. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین سواد سلامت و جنسیت، سن و درآمد مشاهده نشد در صورتی که بین سواد سلامت و تحصیلات رابطه آماری معناداری داشت.
نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد میزان سواد سلامت در افراد نامطلوب است. بنابراین لازم است برای بزرگسالانی که از سواد سلامت نامطلوب برخوردارند، با تدوین برنامه‌های جامع، ایجاد رسانه‌ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم، گامی در جهت ارتقای هر چه بیشتر سواد سلامت آنان برداشت.
 
واژه‌های کلیدی: بزرگسال، سواد سلامت، جهرم
متن کامل [PDF 731 kb]   (290 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/5/13 | پذیرش: 1398/5/13 | انتشار: 1398/5/13