مجله طب پیشگیری- نمایه نامه ها
نمایه نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۳ | 
به اطلاع پژوهشگران و محققین میرساند هم اکنون مقالات "مجله طب پیشگیری"  در پایگاه های ذیل نمایه شده است:

عنوان نمایه وضعیت مجله مستندات
Islamic World Science Citation Center (ISC) نمایه شده لینک
AWT IMAGE Google Scholar نمایه شده لینک
AWT IMAGE Magiran نمایه شده لینک
AWT IMAGE IranMedex نمایه شده لینک
AWT IMAGE WHO نمایه شده لینک
Index Copernicus نمایه شده لینک
Noormags نمایه شده لینک
AWT IMAGE Civilica نمایه شده لینک
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) نمایه شده لینک
 Scientific Indexing Services(SIS) نمایه شده لینک
Scientific World Index Directory (SCIWIN) نمایه شده لینک
(Directory of Open Access Scholary Resources (ROAD نمایه شده لینک
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) نمایه شده لینک
 (SID) Scientific Information Database نمایه شده لینک
Electronic Journals library 


                                             

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.119.20.fa
برگشت به اصل مطلب