مجله طب پیشگیری- نمایه نامه ها
نمایه نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۳ | 
به اطلاع پژوهشگران و محققین میرساند هم اکنون مقالات "مجله طب پیشگیری"  در پایگاه های ذیل نمایه شده است:


 

عنوان نمایه وضعیت مجله مستندات
Google Scholar نمایه شده لینک
Magiran نمایه شده لینک
IranMedex نمایه شده لینک
WHO نمایه شده لینک
CiteFactor نمایه شده لینک
Noormags نمایه شده لینک
Civilica نمایه شده لینک
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) ارسال شده لینک
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ارسال شده لینک
Index Copernicus ارسال شده لینک
(Directory of Open Access Scholary Resources (ROAD ارسال شده لینک
Scientific World Index ارسال شده لینک
Electronic Journals library ارسال شده لینک

AWT IMAGE          AWT IMAGE            AWT IMAGE

AWT IMAGE             AWT IMAGE                    AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.119.20.fa
برگشت به اصل مطلب