طب پیشگیری- نمایه نامه ها
نمایه نامه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/23 | 
 
به اطلاع پژوهشگران و محققین میرساند هم اکنون مقالات "مجله طب پیشگیری"  در پایگاه های ذیل نمایه شده است:

عنوان نمایه وضعیت مجله مستندات
رتبه علمی- پژوهشی اخذ شده لینک
Islamic World Science Citation Center (ISC) نمایه شده لینک
Google Scholar نمایه شده لینک
Magiran نمایه شده لینک
WHO نمایه شده لینک
Index Copernicus نمایه شده لینک
Civilica نمایه شده لینک
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) نمایه شده لینک
(Directory of Open Access Scholary Resources (ROAD نمایه شده لینک
 (SID) Scientific Information Database نمایه شده لینک
Electronic Journals library  ارسال شده لینک


                                             

نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.119.20.fa
برگشت به اصل مطلب