مجله طب پیشگیری- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی ، رتبه یا درجه علمی،  نام گروه نام دانشکده، نام دانشگاه،  شهر / استان، کشور ایمیل
دکتر علی مختارپور استادیار، پاتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه کبانگسان، بنگی، مالزی. alimokhtarporimu.edu.my
دکتر اسرا تاجیک استادیار، تغذیه و رژیم غذایی، دانشکده علوم پزشکی و سلامت، دانشگاه پوترا مالزی،سردانگ، مالزی. a_tjkyahoo.com
دکتر ساره دشتی استادیار، دانشکده پزشکی و علوم بهداشت،دانشگاه پوترا مالزی،سردانگ، مالزی. sareh_dashtiyahoo.com
دکتر مهرنوش اختری زواره استادیار، بهداشت جامعه، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد واحد تهران. تهران ایران akhtari_mehrnooshyahoo.com
دکتر کورش هولاکویی نائینی استاد، دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی، امارو اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. holakointums.ac.ir
دکتر عباس شهبازی استاد، دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی،  انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. Shahbazy42yahoo.com
دکتر سید حسین داوودی دانشیار ،دکتری تخصصی تغذیه، علوم تغدیه و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. hdavoodi1345gmail.com
دکتر احمد رئیسی دانشیار ، دکتری تخصصی، حشره شناسی پزشکی، حشره شناسی، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. -
دکتر رضا وزیری نژاد استاد، دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. rvazirinejadyahoo.com
دکتر محمد اسدپور استادیار ، آموزش بهداشت،  خدمات بهداشت وارتقاء سلامت ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. Asadpour2011gmail.com
دکتر تیمور آقاملایی استاد، دکتری تخصصی آموزش بهداشت ،  بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران. taghamolaeihums.ac.ir
دکتر عبدالحسین مدنی دانشیار ،دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی ،   بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران.
abdolhossein.madanihums.ac.ir
 
دکتر کاووس دیندارلو دانشیار ،دکتری تخصصی-بهداشت محیط ،  بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران. kdindarlooyahoo.com
دکتر مهدی زارع دانشیار ،دکتری تخصصی-بهداشت حرفه ای،  بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران. mzare56gmail.com
دکتر موسی سلیمانی احمدی دانشیار، دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین،  دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
msolimanihums.ac.ir
 
دکتر سید حمید موسوی دانشیار ،فوق تخصص-‌گوارش بالغین،  داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،بندرعباس، ایران. -نشانی مطلب در وبگاه مجله طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب