مجله طب پیشگیری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مجله طب پیشگیری، نشریه‌ای علمی - پژوهشی است که به صورت دو فصلنامه توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منتشر می‌شود .این مجله عرصه‌ای برای تبادل آخرین یافته‌های علمی در مورد جنبه‌های گوناگون علوم بهداشتی و طب پیشگیری، بهداشت محیط و حرفه‌ای، بهداشت و مادر و کودک در قالب مقالات اصیل، مقالات مروری، مقاله کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر  است. مجله به زبان فارسی ، و چکیده مقالات آن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌گردد. متن کامل مقالات به صورت رایگان در پایگاه اینترنتی مجله (http://Jpm.hums.ac.ir) در دسترس عموم قرار دارد. این مجله آمادگی خود را جهت دریافت مقالات ارزشمند اساتید، محققان و دانش پژوهان گرامی از طریق online submission اعلام می‌دارد.

این مجله مقالات دریافتی در شاخه‌های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

 - جنبه‌های گوناگون علوم بهداشتی و طب پیشگیری
- بهداشت عمومی
- بهداشت محیط و حرفه‌ای
- بهداشت مادر و کودک

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب