طب پیشگیری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 مجله طب پیشگیری، نشریه‌ای علمی است که به صورت  فصلنامه توسط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان منتشر می‌شود .این مجله عرصه‌ای برای تبادل آخرین یافته‌های علمی در مورد  طب پیشگیری، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط، بهداشت و مادر و کودک در قالب مقالات اصیل، مقالات مروری، مقاله کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر  است. مجله به زبان فارسی ، و چکیده مقالات آن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌گردد. متن کامل مقالات به صورت رایگان در پایگاه اینترنتی مجله (http://Jpm.hums.ac.ir) در دسترس عموم قرار دارد. این مجله آمادگی خود را جهت دریافت مقالات ارزشمند اساتید، محققان و دانش پژوهان گرامی از طریق online submission اعلام می‌دارد.
 

این مجله مقالات دریافتی در شاخه‌های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:

  •  طب پیشگیری
  • بهداشت عمومی
  • بهداشت  حرفه‌ای
  • بهداشت محیط
  • بهداشت مادر و کودک
نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب