طب پیشگیری- اخبار نشریه
در خصوص نمایه علمی پژوهشی نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/28 | 
قابل توجه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گرامی می‌رساند؛ به استناد مصوبات جلسه ۱۲۲ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ مجله طب پیشگیری موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی گردید. قابل ذکر است تمام مقالات از دوره ۷ شماره ۱ مشمول امتیاز علمی پژوهشی می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.43.44.fa
برگشت به اصل مطلب