طب پیشگیری- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: بندرعباس. خیابان جمهوری اسلامی. دانشکده بهداشت

تلفن: ۰۷۶۳۳۳۳۶۲۰۲
آدرس الکترونیک: jpmhums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب