مجله طب پیشگیری- اطلاعات تماس
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


مجله طب پیشگیری


راههای تماس با ما:
آدرس: بندرعباس. خیابان جمهوری اسلامی. دانشکده بهداشت

تلفن:07633336202
آدرس الکترونیک
jpm.hums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب