دوره 10، شماره 2 - ( تابستان 1402 )                   جلد 10 شماره 2 صفحات 169-158 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 5667
Ethics code: IR.SKUMS.REC.1400.057


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
2- گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
3- کارشناس سلامت سالمندان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
4- کارشناس نوجوانان و مدارس، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
5- کارشناس جوانان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
چکیده:   (580 مشاهده)
هدف در حال حاضر بیماری کووید-19 در سراسر جهان گسترش یافته و به نظر می‌رسد رفتارهای پشگیری‌کننده از بیماری راهکار مناسبی برای کاهش آن است. یکی از این رفتارها، استفاده از ماسک صورت است. این مطالعه با هدف تعیین پیشگوئی‌کننده‌های استفاده از ماسک با استفاده از نظریه انگیزش محافظت در شهرکرد انجام شد.
روش ها در این مطالعه مقطعی 388 نفر از شهروندان شهرکرد در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مطالعه پرسش‌نامه محقق‌ساخته براساس نظریه انگیزش محافظت بود که به‌صورت خودگزارش‌دهی در فضای مجازی تکمیل شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 20 و آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام شد.
یافته ها میانگین نمره استفاده از ماسک در افراد مورد مطالعه برابر با 17/46±‌66/62 بود. بین سازه‌های خودکارآمدی درک‌شده، کارآمدی پاسخ درک‌شده و پاداش درک‌شده با رفتار ارتباط آماری معنی‌دار وجود داشت (0/001=p). آزمون آنالیز رگرسیون نشان داد سازه‌های خودکارآمدی درک‌شده (0/018=p)، کارایی پاسخ درک‌شده 0/038= pو پاداش درک‌شده پیش‌بینی‌کننده رفتار استفاده از ماسک 0/041=p هستند و مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده رفتار استفاده از ماسک در مطالعه حاضر خودکارآمدی درک‌شده بود. متغیرهای مورد بررسی 0/38 درصد از رفتار استفاده از ماسک را پیش‌بینی کردند.
نتیجه گیری نتایج مطالعه از نقش پیشگویی‌کننده نظریه انگیزش محافظت در رفتار محافظت‌کننده استفاده از ماسک حمایت می‌کند. بنابراین در مداخلات ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از کووید-19، تمرکز بر افزایش و بهبود این عوامل به‌عنوان یک راهبرد اولویتی پیشنهاد می‌شود.
متن کامل [PDF 3806 kb]   (343 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (235 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1401/8/18 | پذیرش: 1402/5/2 | انتشار: 1402/6/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.