طب پیشگیری- اطلاعات تماس
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:آدرس: بندر عباس - ابتدای بلوار امام حسین - شهرک نبوت -پردیس دانشگاه علوم پزشکی - پشت کتابخانه مرکزی - معاونت تحقیقات و فناوری.

تلفن: ۰۷۶۳۱۲۸۱۶۰۱
آدرس الکترونیک: jpmhums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find-1.57.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب